• Học viên Nguyễn Minh Tâm
  • Phone 08959132...
Công ty: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Chức vụ: Giảng viên. Fanpage: https://www.facebook.com/MarketingDUE/. Website: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/marketing

Thông tin liên hệ

Trung tâm đào tạo chất lượng cao Vinaenter

  • Trụ sở: tòa nhà Vinaenter, 154 Phạm Như Xương, Đà Nẵng
  • Hotline: 07777 35788
  • Email: [email protected]
Follow Us